РУСЕНСКИ

УНИВЕРСИТЕТ

     ВИСШЕ

     ОБРАЗОВАНИЕ

ENGLISH 
"Ангел Кънчев"

pixel  
 Търси

 
 
line
Русенски университет
line
Академично ръководство
line
Учебен разпис
line
Прием 2010
line
Учебна документация
line
Магистърски курсове
line
Структурни звена
line
Студенти
line
Докторанти
line
Чуждестранни студенти
line
Международна дейност
line
Изследователска дейност
line
Библиотека
line
Връзки с обществеността
line
Телефонен указател
line
Град Русе
Обществени поръчки и търгове
line
Контакти
line
Кадрово развитие
line
В. Студентска искра
line
Web базиран e-mail
line
 
   


1. Name

Stefka Romanova Karakoleva

2. Birthdate and birthplace

16.10.1964, Ruse, Bulgaria

3. Address

Angel Kantchev Ruse University,
Faculty of ​PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE​​,
Department of Applied Mathematics and Statistics

room 1.413-V
8 Studentska str,
7017 Ruse, Bulgaria
E-mail: skarakoleva@uni-ruse.bg
           skarakoleva@gmail.com
Phone: (+35982) 888-606

4. Education

 • secondary: Baba Tonka Secondary School of Mathematics - Ruse, 1982
 • high: Paisii Hilendarski Plovdiv University, 1986

5. Teaching Experience

 • from 09.1986 to 12.1987 OU "Liljana Dimitrova"-Ruse
 • since 01.1988 - Angel Kanchev Ruse University
Lectures courses are delivered on following subjects:
 • Mathematical Analysis I, II, III
 • Applied Mathematics
 • Numerical Methods
 • Operations Research
 • Mathematical Software (LaTeX)
Seminars:
 • Mathematical Analysis I, II, III
 • Numerical Methods
 • Operations Research
 • Mathematical Software
 • Practical classes of Numerical Methods

6. Languages: Russian - good, English - good, German - basic

7. Books, e-books and articles:

 • Mathematics 3: Numerical Methods with Matlab After free registration follow the steps: "Faculty of Electrical and Electronic Engineering and Automation" - Degree courses: "Computer systems and technologies" - Course "Mathematics 3: Practical workshops" (in Bulgarian "Практикум по числени методи с Matlab")
 • Operations research After free registration follow the steps: "Faculty of Natural Sciences and Education" - Degree courses: "Teacher Training for Teachers in Mathematics and Informatics" - Course "Operations Research" (in Bulgarian "Изследване на операциите")
 • Introduction to LaTeX After free registration follow the steps: "Faculty of Natural Sciences and Education" - Degree courses: "Informatics" - Course "Introduction to LaTeX" (in Bulgarian "Въведение в издателската система LaTeX")
 • Education of Mathematics
 • Bulgarian translation of the "Not so Short Introduction to LaTeX2e"
 • HSSI(High School Students Institute of mathematics and informatics) 18-20.01.2008, Plovdiv, Bulgaria Project: Light. Creation of screen presentations for interactive education and test control in physics through LaTeX-packages exerquiz and pdfscreen
  screen version, print version, project description
 • Stefka Karakoleva, "Usage of the LаTеX-packages from PSTricks Family for geometric plots in education of mathematics", The Conference "COMPUTERMETHODS IN SCIENCE AND EDUCATION", Varna, 12-14.09.2008
  screen version
 • Stefka Karakoleva, "Creation of screen presentations for interactive education and test control in physics through LaTeX-packages exerquiz and pdfscreen", Conference Proceedings Ruse University, 2008, Vol.47, Book 5.1, pp.79-86
 • Stefka Karakoleva, "Geometry Algebra from Pithagoras to PSTricks. Usage of the LaTeX-packages pst-eucl, pdfscreen and animate in education of mathematics", Proceedings of Interdisciplinary forum "Bulgaria and Russian - directions of reciprocal", 14-17.12.2008, pp.135-148, Ruse, Bulgaria
 • HSSI(High School Students Institute of mathematics and informatics) 16-18.01.2009, Plovdiv, Bulgaria
  Project: Geometry Algebra from Pithagoras to PSTricks.
  Usage of the LаTеX-packages pst-eucl and pdfscreen in education of mathematics
  screen version, print version, project description
 • HSSI(High School Students Institute of mathematics and informatics) 01-04.04.2009, Borovets, Bulgaria
  Project:Geometry Algebra from Pithagoras to PSTricks
  Usage of the LATEX-packages pst-eucl, pdfscreen and animate in education of mathematics
  screen version, print version, project description
 • Stefka Karakoleva, "Student projects in information technology", National Conference "Education in Information Society", Plovdiv, 12-13.05.2009
  pdfLaTeX, presentation, doc
 • Article: "Solving of Transportation problem with MATLAB", PROCEEDINGS of the SCIENTIFIC STUDENT SESSION – SSS’09, Ruse University
  Author: Ivan Georgiev
  Research Manager: Stefka Karakoleva
 • HSSI(High School Students Institute of mathematics and informatics) 15-17.01.2010, Plovdiv, Bulgaria
  Processors and Memories for Computer Systems Usage of the LaTeX-packages PSTricks, PGF-TikZ, hyperref and beamer in education of computer systems and technologies
  Author: Marian Hristov
 • HSSI(High School Students Institute of mathematics and informatics) 06-09.04.2010, Albena, Bulgaria
  Project: Processors and Memories for Computer Systems. Usage of the LaTeX-packages PSTricks, PGF-TikZ, hyperref, animate, exerquiz and beamer in education of computer systems and technologies
 • HSSI(High School Students Institute of mathematics and informatics) 06-09.04.2010, Albena, Bulgaria
  Project: Types of computer busses. Usage of the LATEX-packages PSTricks, hyperref and beamer in education of computer systems and technologies
 • Stefka Karakoleva, "Bulgarian LaTeX users group", National Conference "Education in Information Society", Plovdiv, 27-28.05.2010. Presentation, doc
 • Stefka Karakoleva "Effective education of optimization methods via modeling and solving practical problems with MATLAB" (In Bulgarian: Ефективно обучение по оптимизационни методи чрез моделиране и решаване с MATLAB на практически задачи), Proceedings of the Fortieth Jubilee Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp.406-412, Borovetz, April 5-9, 2011.
 • Karakoleva, S., Lazarov, B. "Elements ot education by syntax for students of technical science", Proceedings of the Fourth Conference "Education in Information Society", 26-27.05.2011, Plovdiv (in Bulgarian: Караколева, С., Лазаров, Б. „Елементи на обучение чрез синтаксис за студенти от професионално направление Технически науки”, IV Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 26-27.05.2011, pp. 210-218, ISSN 1314-0752.) presentation
 • Lazarov, B., Karakoleva, S. “Using GAS syntax for education in Mathematics”, Осма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2011”, 17-18.06.2011, в сборник „Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”, Издателство на МВБУ, 2011.
 • Bibliography information

 

8. Membership of Professional Societies:

9. Activities:

 • Koordinator of the masters programme "Information technologies in publishing" (in Bulgarian: Координатор на магистърски курс "Информационни технологии в издателската дейност")
 • advertisement, information page (en, bg), all Master Programms in Ruse University

 

 

 Дата на последно обновяване: септември 2014

 Мнения, препоръки и коментари изпращайте до

 
 Copyright © Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 Русе, България